Smarta hem

Bästa Datoristan i stan!

Tjänster

Teknisk utrustning

Hjälp att komma igång med tekniken i det smarta hemmet.

Felsökning i hemmet

Felsökning av funktioner som inte fungerar som och konfigurering så att de fungerar som de ska.

Appar och inställningar

Konfiguration av inställningar och guidning av hur allt fungerar.

Kontakta oss