Integritetspolicy

Bästa Datoristan i stan!

Vi värnar om din integritet!

Din integritet i fokus

Säkra och trygga system

Behandling enligt lagen (PuL)

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder Datoristas tjänster.

Vår strävan är att erbjuda teknik och IT-tjänster som inte äventyrar dina eller andra kunder och besökares integritet. På denna sida kan du läsa om hur vi arbetar med integritet och säkerhet såsom hantering av dina personuppgifter.

De uppgifter vi får in från kunder och besökare skyddar vi i enlighet med personuppgiftslagen (PuL) och har idag ett pågående arbete för att säkerställa att vi lever upp till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018. Alla personuppgifter och personlig information vi får in är för oss en viktig angelägenhet att skydda. Vi håller vår hemsida och våra IT-system skyddade och uppdaterade för att vara säkra mot intrång, missbruk eller dataförluster.

Våra anställda värnar om din integritet vid lämnande av information till oss och omfattas av strikt sekretess.

Personuppgifter

Datoristas behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL i dagligt tal. PuL innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas.

Syfte. Inom Datorista sker behandling av personuppgifter för kunder i Sverige som lämnas av kund till Datorista i samband med köp av tjänst. Uppgifterna behandlas för att Datorista ska kunna fullfölja ingångna avtal om leverans av tjänster, för administration och fakturering av dessa samt för att Datorista ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgiftsansvarig. ITKoncept, org.nr 556713-9901, ansvarar för de kunduppgifter som behandlas i Datorista. Eventuella felaktigheter som rör privatpersoner kan anmälas till Datoristas kundtjänst, tfn. 0200-56 46 90, som svarar för att dessa blir korrigerade.

Utlämning av uppgifter till annan. Behandling av vissa uppgifter kan även ske hos Datoristas samarbetspartners i den mån sådana är engagerade för fullgörandet av avtalet mellan kund och Datorista. Då handlar det om att administrera eller marknadsföra Datorista eller andra företags produkter och tjänster på uppdrag av Datorista.

Vilka uppgifter behandlas? De uppgifter som behandlas är personuppgifter såsom namn, personnummer, folkbokförings- och fakturaadress, telefon- eller kundnummer och uppgifter som rör förfrågningar (support), reklamationer eller liknande. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom hämtning av information från privata och offentliga register, till exempel adressuppdatering genom SPAR och kreditprövning av kunder.

Till vad behandlas uppgifterna? Personuppgifterna används av Datorista som underlag för administration av kundärende, analyser i verksamheten, utveckling av tjänster samt riktade informations- och marknadsföringsinsatser.

Marknadsföring. ”Spärr” mot marknadsföring. Om man inte önskar sina personuppgifter behandlade för ändamål som rör direkt marknadsföring kan anmälan göras till: info@datorista.se.

Registerutdrag. Privatperson har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter Datorista behandlar om denne. Begäran om sådant registerutdrag ska göras till info@datorista.se.

Elektroniska meddelanden

Elektroniska meddelanden i form av e-post och SMS används främst för att skicka och ta emot meddelanden mellan avsändare och mottagare. Ärendena registreras även i vårt ärendehanteringssystem och kan exempelvis användas för att föra statistik på vilka ärenden som kunder oftast behöver hjälp med, hur länge specifika typer av supportärenden tar efter att ärenden är avslutade.

Annan uppgift

”Annan uppgift” innefattar uppgifter som inte är personliga. Vi använder sådana uppgifter på Datorista.se. Det kan till exempel vara vilken tid webbsidor besöktes, webbläsarversion, operativsystem och andra uppgifter som inte är kopplade till en person. På så vis kan vi hålla oss uppdaterade om vad våra besökare gör, till exempel hur länge de befinner sig på olika sidor. Med hjälp av informationen kan vi förbättra vår hemsidas prestanda och utformning. Datorista registrerar annan uppgift när våra besökare använder våra webbsidor, även om de inte är registrerade kunder eller medlemmar hos oss. Vi använder dessa uppgifter för att kunna göra våra tjänster mer personligt anpassade, för att kunna visa reklam och för att allmänt kunna förbättra våra tjänster.

Cookies

Sedan lagen om elektronisk kommunikation trädde i kraft 2011 ska alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till användandet av dessa.

Vad är cookies? På Datorista.se används cookies. En cookie är en textfil som lagras på besökarens dator och lagrar information. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med abonnemang eller person. Vi sparar ingen personlig information via cookies, och information om besökaren kan inte spåras av Datorista via cookies. En Cookie kan inte starta program.

Datorista.se använder tre typer av cookies:

1) Informationscookies – sparar en fil på besökarens dator och används för allmän information om hur många som är inne på hemsidan, vilken webbläsare eller typ av enhet de använder. Statistiken kan inte kopplas till specifika abonnemang eller användare. Informationen används även för utveckling av webbsidans prestanda.

2) Sessionscookies – används under tiden besökaren är inne på hemsidan för att veta exempelvis vilka förinställningar besökaren har valt att använda på webbsidan. Sessionscookies försvinner när man stänger ner webbläsaren.

3) Statistikcookies – används av Datorista eller tredjepart för att exempelvis statistikföra hur många besökare eller klick de olika sidorna har.

Varje besökare på hemsidan får en notifiering om att Datorista använder sig av cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av helt kommer dock inte webben och Datorista kunna utnyttjas till fullo.

Dataintrång

Vid dataintrång meddelas alla våra kunder personligen via e-post inom 72 timmar om att det har skett ett dataintrång hos Datorista.

Övrigt

Datorista äger rätt att göra ändringar i integritetspolicyn som blir gällande när den publiceras på www.Datorista.se

Kontakta oss