Antivirus

Bästa Datoristan i stan!

Tjänster

Antivirus (Webroot)

Installation av Webroot med ett års licens och sökning i datorn för att radera virus.

Virus, malware och spam

Undersökning och rensning av dator från virus, malware och spam som skadar datorn.

Kontakta oss